یک نان خوشمزه برای عصرانه با چای

Image for post
Image for post

شیرینی نان برنجی یکی شیرینی های خوشمزه و سنتی ایرانی است که اصالت آن متعلق به استان های غربی کشور می باشد، برای مشاهده این آموزش شیرینی پزی در ادامه با نکته چی همراه باشید.

مواد لازم شیرینی نان برنجی

روغن جامد یا کره۱۲۵ گرم ( نصف لیوان )

پودر قند۸۰ گرم (سه چهارم لیوان)

آرد گندم۲ قاشق غذاخوری

تخم مرغ۱ عدد

زعفران دم کرده۲ قاشق غذاخوری

گلاب۲ قاشق غذاخوری

پودر هل۱ قاشق مرباخوری

تخم خرفه برای تزیین

دستور پخت شیرینی نان برنجی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله دهم

منبع : https://noktechi.ir/282-nan-berenji/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store