چگونه ترشی کلم قرمز درست کنیم؟

Image for post
Image for post

ترشی کلم قرمز یکی از محبوب ترین ترشی های مجلسی ایرانی است که به صورت ۴ فصل در کنار انواع غذاها سرو می شود. همانطور که می دانید محبوبیت این ترشی به حدی زیاد است که تقریبا در تمام رستوران های سنتی در کنار غذا سرو می شود.

با مواد لازم ذکر شده در این دستور می توانید برای تست مقدار کمی ترشی کلم قرمز تهیه نمایید. در صورتی که می خواهید ترشی بیشتر یا کمتری تهیه کنید کافیست که مقدار مواد لازم را ضرب یا تقسیم کنید. با دستور طرز تهیه ترشی کلم قرمز در ادامه با همدوره همراه باشید.

کلم قرمز۵۰۰ گرم

سرکه قرمز به اندازه کافی

نمک نصف قاشق غذاخوری

ابتدا کلم قرمز را با دقت بشویید ، سپس آبکشی کنید و با یک دستمال تمیز خشک کنید. اگر می خواهید ترشی شما شبیه ترشی کلم قرمز رستوران ها شود باید کلم قرمز را به صورت نوارهای باریک و بلند برش بزنید.

پس از اینکه خرد کردن کلم قرمز به پایان رسید ، کلم قرمز را با مقداری نمک در یک ظرف مناسب مخلوط کنید. ۳۰ دقیقه به کلم قرمزها در همین حالت استراحت دهید. پس از اینکه این زمان به پایان رسید سرکه را روی کلم قرمزها بریزید.

به اندازه ای سرکه داخل ظرف ترشی بریزید که سرکه به طور کامل روی کلم قرمزها را بپوشاند. پس از اینکه درست کردن ترشی به پایان رسید درب ظرف را محکم ببندید تا هوا وارد ظرف نشود. ترشی را به مدت یک هفته در جای خشک و خنک نگهداری کنید تا آماده مصرف شود.

در روشی دیگر شما می توانید کلم قرمز و سرکه را روی حرارت قرار دهید و این ترشی را به صورت یک روزه درست کنید. البته در صورتی که بخواهید ترشی کلم قرمز یک روزه تهیه کنید باید بدانید که کیفیت و طعم ترشی افت می کند.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store