متن پیشواز ماه محرم جدید و زیبا 98

Image for post
Image for post

متن پیشواز ماه محرم

در این مطلب مجموعه ای از جدیدترین و زیباترین متن ها و اس ام اس های جدید و ناب با موضوع پیشواز عزاداری ماه محرم را جمع آوری کرده ایم ، در ادامه با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن پیشواز ماه محرم

متن پیشواز ماه محرم

بخون ای دل که صبرم رفته از دست ؛

بخون ای دل محرم اومد از راه ؛

بخون هاجر تو با عباس بی دست..!

متن زیبا برای شروع ماه محرم

شیون کنید شور محرم بیاورید

مِشکی کنید قامت رعنای کوچه را

پیراهن عزای مرا هم بیاورید

اس ام اس شروع ماه محرم الحرام

دلها همه ی آماده ی پرواز شود

با بوی محرم الحرام تو حسین

ایام عزا و غصه آغاز شود

ارباب صدای قدمت می آید

هنگامه اوج ماتمت می آید

ما در تب داغ و غم تو می سوزیم

چند روز دگر محرمت می آید

با آب طلا نام حسین قاب کنید

با نام حسین یادی از آب کنید

خواهید مه سربلند و جاوید شوید

تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید

فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد

از داغ حسین اشک نم نم داریم ،

در خانه سینه تا ابد غم داریم ،

پیراهن و شال مشکی آماده کنید ،

چند روز دگر تا به محرم داریم..!

میان دل ز عشقت لاله باغیست ،

بحمدالله که قلبم مست ساقیست ،

بساط گریه را آماده سازید ،

که چند شب تا محرم وقت باقیست..!

حسینِ من…..

بیا و این دل شکسته را بخر…

حسینِ من….

مسافر جامانده رابا خود ببر….

السلامُ علیک یا ابا عبْدالله

بزرگ هیئتیان را صدا کنید از نو

بساط سینه زنی دست و پا کنید از نو

ز بقچه های قدیمیِ خانه، مادرها

لباس مشکی ما را جدا کنید از نو

بر مشامم می رسد بوی محرم ای خدا

ترسم از این است محرم را نبینم ای خدا

شکر نعمت نعمت ام افزون کند حالا بگو

من چگونه شکر این غم را نمایم ای خدا

صدای دسته ی زنجیرزن، غمی درمن

و شعله می کشد اکنون جهنمی درمن

شب است و از همه ی سو خیمه می زند اندوه

که تا بنا شود از نو محرّمی درمن

قدم ز روی ادب زن حریم ماتم را

کن احترام و نگه دار حرمت غم را

به اذن حضرت زهرا بیا و مُحرم شو

بپوش جامه ی احرام حج ماتم را

از داغ حسین اشک نم نم داریم ،

در خانه دل تا ابد غم داریم ،

پیراهن و شال مشکی آماده کنید ،

چند روز دگر تا به محرم داریم..!

راه را باز نمایید …محرم آمد

دم بگیرید که هنگامه ی ماتم آمد

دست بر سینه نهاده …همه تعظیم کنید

مادری دست به پهلو، کمری خم آمد

تمام شد شب عید و نوای غم آید

که نم نمک غم عالم به روی هم آید

صدای قافله ی عشق میرسد بر گوش

که چند شب دگر آقا محرمت آید..!

بی حسین بن علی احساس پیری می‌کنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری می‌کنم

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتم از آینه ی دل گردگیری می‌کنم

زنده ماندم شب غمت آمد

ماه شب های ماتمت آمد

ساعت کار گریه کردن شد

فصل باران نم نمت آمد

شب اشک و شب آه و شب غم

شب دلواپسی و حزن و ماتم

میان سینه قلبم بی قرار است

محرم آمده ای دل محرم

راه را باز نمایید…محرم آمد

دم بگیرید که هنگامه ی ماتم آمد

دست بر سینه نهاده…همه تعظیم کنید

مادری دست به پهلو، کمری خم آمد

عاشقان کم کم به شور و التهاب افتاده اند

بهر احیای محرم در شتاب افتاده اند

مجمر و اسپند و بیرق را فراهم کرده اند

فکر چای روضه و قند و گلاب افتاده اند

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store