متن و اس ام اس سنگین تیکه دار

Image for post
Image for post

متن سنگین

در این مطلب مجموعه ای از بهترین و زیباترین جملات و متن های زیبا و ناب سنگین و تیکه دار را جمع آوری می کنیم. در ادامه با بهترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار با سایت پارسی دی همراه باشید.

متن و اس ام اس سنگین تیکه دار

باعث افتخار منه که

با خرد کردنم

ثابت کردی لقمه بزرگتر از دهانت برداشتی . . .

به بعضی ها باید گفت :

اینقدر روزا زود میگذره

که نفهمیدم کی واسه ما آدم شدی !

Image for post
Image for post

عکس های سنگین تیکه دار

بعضیا هم

مثل انگشت کوچیکه پا می مونن

واسه اینکه به چشم بیان

خودشون رو به در و دیوار می زنن !

بعضیا علاوه بر اینکه

آدم نیستن ،

آدم بشو هم نیستن !

Image for post
Image for post

تصاویر سنگین و زیبا

به بعضیام باس گفت:

بیشعوری قضیه‌ فیثاغورث نیست که

هی سعی در اثبات کردنش دارید . . !

لعنت به اونایی که

خود عوضیشون تو آغوش یکی دیگست

ولی یاد کثیفشون پیش ماست . . .

Image for post
Image for post

متن های خفن تیکه دار

به من که رسیدی

چه قدر سرت شلوغ شد

میدونستم پاقدمم خوبـه

ولی نه دیگه اینقدر !

تا فهمید خریدار واقعی هستم

گران شد

کسی که برای دیگران

مفت هم نمی ارزید . . .

Image for post
Image for post

جملات تیکه انداختن

گاهی دلم

برای زمانی که نمی شناختمت

تنگ می شود !

اونی که میگه تو حالم رو خوب میکنى

دوره درمانش که تموم بشه مرخص میشه !

Image for post
Image for post

متن فاز سنگین

قسمت نشد دستت رو بگیرم

ولی روزای آخر

خوب مچتو گرفتم . . .

امروز نشستم غم فردا خوردم

در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم

مانند تو در عشق دو رو باید بود

من چوب همین صداقتم را خوردم

به بعضیا باید گفت :

عزیزم باید ژن آدم بودن داشت نه ژستشو !

بذارید هرکی خواست با هر بهونه ای بره؛

ولی با هیچ بهونه ای نذارین برگرده !

منبع : parsiday.com/2684-sms-sangin

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store