عکس های پدرام کریمی و پسرش

Image for post
Image for post

عکس پدرام کریمی و پسرش

عکس های جذاب و دیدنی از آیین کریمی فرزند پدرام کریمی مجری خوش چهره و توانای تلویزیون ، برای مشاهده این تصویر در ادامه با سایت پارسی سرا همراه باشید.

Image for post
Image for post

پدرام کریمی در کنار پسرش

پدرام کریمی با انتشار تصویر بالا نوشت : بهترین اتفاق زندگیم در سال ۹۷

Image for post
Image for post

پدرام کریم و پسرش آیین

پدرام کریمی با انتشار تصویر بالا نوشت : تابستانی که گذشت …اندکی از مهر پیداست 🍁❤️ ۹۸/۶/۲۹

Image for post
Image for post

پدرام کریم مجری تلوزیون و پسرش آیین

متن تبریک تولد پدارم کریمی برای پسرش آیین : خیلی خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی… ❤️❤️❤️ ۹۷/۵/۵✌🏼🎉🎊🎁

Image for post
Image for post

مجری تلوزیون و پسرش

پدرام کریمی با انتشار تصویر بالا نوشت : آرزو می کنم برای همه ، بیدار شدن صبح رو فقط با صدای خنده ی کودکان … البته بعضی مواقع خنده، جاشو به مشت و لگد هم می ده اونم ۷ صبح …😉😊❤️👼🏻🙏🏼 #آیین #پسرم ##نفس_بابا #زندگیم #ماشاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم.

Image for post
Image for post

پدرام کریم و پسرش آیین

پدرام کریمی با انتشار تصویر بالا نوشت : کم کم دارم به این نتیجه می رسم نقشی که موبایل و کنترل تلویزیون در سرگرمی و بازی بچه ها داره هیچ اسباب بازی تو دنیا نداره و نخواهد داشت … 😑😉❤️📱پ.ن: گوشی موبایل در حالت (Airplane) قرار داره ✌🏼

Image for post
Image for post

تصویر از پسر پدرام کریمی

پدرام کریمی با انتشار تصویر بالا نوشت : دقیقا به بچه ها کی یاد می ده وقتی باباشون خوابه بیان بشینن رو صورتشون …؟؟؟❤️❤️❤️🧐🧐🧐🤔🤔🤔

منبع : عکس های پدرام کریمی و پسرش

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store