طرز تهیه کیک کاسترد

Image for post
Image for post

کیک کاسترد یکی از انواع کیک های بسیار محبوب و خوشمزه بین المللی است که با مواد متنوعی پخته می شود، برای مشاهده این آموزش شیرینی پزی در ادامه با چی شی همراه باشید.

مواد لازم کیک کاسترد

آرد سفید ۲ پیمانه

تخم مرغ ۴ عدد

شکر ۱ پیمانه

روغن مایع سه چهارم پیمانه

شیر ۱ پیمانه

بکینگ پودر ۲ قاشق مرباخوری

زعفران دم کرده ۱ قاشق غذاخوری

دستور پخت کیک کاسترد

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

منبع : سایت چی شی

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store