طرز تهیه کیک بادام

Image for post
Image for post

کیک بادام یکی از کیک های خوشمزه بین المللی است که معمولا به عنوان عصرانه سرو می شود، برای مشاهده این آموزش شیرینی پزی در ادامه با مجله تفریحی چی شی همراه باشید.

مواد لازم کیک بادامی

پودر بادام درختی ۱۰۰ گرم

تخم مرغ ۴ عدد

کره ۲۰۰ گرم

آرد سفید ۱۷۰ گرم

شکر ۱۵۰ گرم

وانیل ¼ قاشق چایخوری

نمک ¼ قاشق چایخوری

بکینگ پودر ۱ قاشق چایخوری

دستور پخت کیک بادامی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

منبع : chishi.ir

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store