طرز تهیه کباب شیشلیک

Image for post
Image for post

کباب شیشلیک یکی از کباب های سنتی و بسیار پر طرفدار ایرانی است که با دنده گوسفند تهیه می شود، برای مشاهده این آموزش آشپزی در ادامه با سایت چیشی همراه باشید.

مواد لازم برای ۴ نفر

پیاز ۳ عدد بزرگ

کره ۱۰۰ گرم

فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری

آب لیمو ترش ۱ قاشق غذاخوری

ماست چکیده ۲ قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده ۲ قاشق غذاخوری

دستور پخت کباب شیشلیک

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

منبع : https://chishi.ir/1144-kabab-shishlik/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store