طرز تهیه شیرینی قندی

Image for post
Image for post

شیرینی قندی یکی از انواع شیرینی های سنتی ایرانی است که معمولا برای عید نوروز تهیه می شود، برای مشاهده این آموزش شیرینی پزی در ادامه با سایت چی شی همراه باشید.

مواد لازم شیرینی قندی

روغن جامد ۱۲۵ گرم (۱ پیمانه سرخالی)

پودر قند ۱۲۵ گرم ( سه چهارم پیمانه)

پودر هل ۱ قاشق مرباخوری

بکینگ پودر ۱ قاشق چایخوری

پودر کاکائو ۱ قاشق غذاخوری

دستور پخت شیرینی قندی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

منبع : chishi.ir

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store