طرز تهیه شربت به لیمو

Image for post
Image for post

شربت به لیمو

شربت به لیمو یکی از شربت های خوشمزه و محبوب ایرانی است که مانند دیگر شربت های سنتی ایرانی برای رفع تشنگی در روزهای گرم مورد استفاده قرار می گیرد. این شربت خوشمزه علاوه بر اینکه برای رفع تشنگی مناسب است باعث خوشبو شدن دهان نیز می شود.

با مقدار موادی که در این دستور قرار گرفته است می توانید برای ۴ نفر شربت به لیمو تهیه کنید. در صورتی که می خواهید مقدار کمتر یا بیشتری شربت به لیمو تهیه کنید کافیست مقدار مواد را ضرب یا تقسیم کنید. با آموزش شربت به لیمو با پارسی دی همراه باشید.

مواد لازم برای ۴ نفر

مواد لازم شربت به لیمو

  • آب ۲ لیوان
  • شکر نصف لیوان
  • برگ به لیمو ۱ عدد
  • آب لیمو ترش ۲ قاشق غذاخوری

دستور تهیه

طرز تهیه شربت به لیمو

سپس در یک قابلمه ۲ لیوان آب می ریزیم و روی حرارت می گذاریم و شکر را کم کم به آن اضافه می کنیم و با قاشق هم می زنیم تا سریع تر در آب حل شود و بعد اجازه می دهیم تا شربت جوش بخورد و حرارت را کم می کنیم و آب به را به آن اضافه می کنیم

و با قاشق هم می زنیم و صبر می کنیم تا شربت کمی قوام بگیرد. آن وقت آب لیمو ترش و برگ به لیمو را به آن می افزاییم تا شربت خوشبو و خوش طعم تری داشته باشیم. پس از گذشت ۵ دقیقه قابلمه شربت را از روی حرارت بر می داریم

و اجازه می دهیم کمی خنک شود و بعد در ظرف مورد نظر شربت را می ریزیم و در یخچال نگهداری می کنیم و هر زمان که خواستید استفاده کنید کمی از شربت را در لیوان می ریزید و روی آن آب خنک می گیرید و چند تکه یخ و با قاشق هم می زنید و نوش جان می کنید.

parsiday.com

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store