طرز تهیه خورش داوود پاشا

Image for post
Image for post

خورش داوود پاشا یکی از خورش های معروف ترکیه است که شباهت هایی به خورش فسنجون ما ایرانی ها دارد، برای مشاهده این اموزش آشپزی ترکیه ای در ادامه با سایت چی شی همراه باشید.

مواد لازم برای ۴ نفر

پیاز ۲ عدد متوسط

رب انار ۲ قاشق غذاخوری

نعناع تازه یا خشک ۲ قاشق غذاخوری

آب جوش ۲ لیوان

نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

زردچوبه و روغن به مقدار کافی

دستور پخت خورشت داوود پاشا

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

منبع : چی شی

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store