طرز تهیه ترشی لیته

Image for post
Image for post

ترشی لیته یکی از انواع ترشی های خوشمزه و پر طرفدار ایرانی است که بر خلاف دیگر ترشی ها در تمام فصول سال مورد استفاده قرار می گیرد.

مواد لازم برای ۱ شیشه متوسط

سبزی ترشی ۳۰۰ گرم

هویج ۲ عدد

سیر ۳ حبه

فلفل دلمه ای رنگی ۲ عدد

کلم سفید ¼ کلم متوسط

سرکه ۵۰۰ گرم

نمک و زردچوبه به اندازه کافی

دستور تهیه ترشی لیته

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

منبع : طرز تهیه ترشی لیته

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store