طرز تهیه ترشی لوبیا سبز

Image for post
Image for post

مواد لازم ترشی لوبیا سبز

لوبیا سبز ۱ کیلوگرم

دستور تهیه ترشی لوبیا سبز

مرحله اول

برای تهیه ترشی لوبیا سبز مجلسی ابتدا لوبیا سبزها را به صورت دلخواه خرد می کنیم، سپس می شوییم. در ادامه یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پر می کنیم و روی حرارت زیاد قرار می دهیم تا آب با سرعت بیشتری به جوش بیاید.

مرحله دوم

پس از اینکه آب به جوش آمد لوبیا سبزهای خرد شده را به آب جوش اضافه می کنیم تا کمی نرم شوند، سپس با آب سرد آبکشی می کنیم و کنار می گذاریم. در ادامه هویج ها را خرد می کنیم و به صورت بخارپز می پزیم.

مرحله سوم

در این مرحله لوبیا سبز خرد شده را به همراه هویج های خرد شده داخل یک ظرف بزرگ می ریزیم، سپس سیرها را به همراه فلفل های تند اضافه می کنیم. در صورت تمایل می توانیم فلفل های تند را به صورت ریز خرد کنیم.

مرحله چهارم

در این مرحله سبزی های ترشی را به صورت ساطوری ریز خرد می کنیم و به ظرف اضافه می کنیم. برای سبزی ترشی می توانیم از انواع سبزیجات معطر مثل نعناع، شوید، ریحان، ترخون و جعفری استفاده کنیم.

مرحله پنجم

در ادامه سرکه را به همراه نمک اضافه می کنیم و مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا کاملا مخلوط و یکدست شوند. حالا ظرف های شیشه ای درب دار را به خوبی می شوییم و به طور کامل خشک می کنیم تا هیچ گونه رطوبتی نداشته باشند.

مرحله ششم

در این مرحله ترشی را درون ظرف های شیشه ای می ریزیم و درب ظرف های را محکم می بندیم به صورتی که هیچگونه هوایی وارد فضای ظرف نشود. در پایان ترشی ها را به مدئت ۲ هفته در جای خشک و خنک قرار می دهیم تا آماده شوند.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store