صبحانه را با نان خانگی نوش جان کنید

Image for post
Image for post

نان لواش یکی از محبوب ترین و پر مصرف ترین نان ها بین ایرانیان می باشد که امروز با دستور خانگی این نان همراه شما عزیزان هستیم، برای مشاهده این آموزش با چی شی همراه باشید.

مواد لازم برای ۲۵ عدد نان

شکر ۱ قاشق چایخوری

بکینگ پودر ۱ قاشق چایخوری

پودر خمیر مایه قوری ۱ قاشق چایخوری

نمک ۱ قاشق سوپخوری

شیر ولرم ۲ پیمانه

روغن مایع ۱ پیمانه

آب ولرم ۱ پیمانه

دستور پخت نان لواش

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

نکات پخت نان لواش

نان لواش مثل نانوایی

سپس خمیر را پس از اینکه با وردنه صاف کردید با دست روی بالش بکشید و گوشه های خمیر را خوب صاف کنید سپس خمیر را محکم روی تابه یا ساج بزنید. با این روش نان های شما شبیه به نان های نانوایی خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از این روش این است که نان های شما یک اندازه خواهند شد.

منبع : https://chishi.ir/1102-nan-lavash/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store