سوغات خوشمزه گیلان

Image for post
Image for post

کلوچه کنجدی یکی از انواع کلوچه های بسیار خوشمزه ایرانی است که معمولا به عنوان میان وعده سرو می شود، برای مشاهده این آموزش شیرینی پزی در ادامه با سایت چی شی همراه باشید.

مواد لازم کلوچه کنجدی

نشاسته ذرت ¼ پیمانه

تخم مرغ ۲ عدد

ماست شیرین ۳ قاشق غذاخوری سر پُر

روغن مایع سه چهارم پیمانه

وانیل ¼ قاشق چایخوری

پودر قند ۱ پیمانه

کنجد ۱ پیمانه

پودر هل ½ قاشق چایخوری

نمک ¼ قاشق چایخوری

بکینگ پودر ۱ قاشق غذاخوری

دستور پخت کلوچه کنجدی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

منبع : Chishi.ir

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store