دستور طرز تهیه سالاد یونانی

طرز تهیه سالاد یونانی

Image for post
Image for post

مواد لازم سالاد یونانی

  • پیاز قرمز ۱ عدد
  • پنیر فتا ۲۰۰ گرم
  • زیتون سیاه ۸ عدد
  • خیار سالادی ۲ عدد
  • فلفل دلمه ای ۱ عدد
  • گوجه فرنگی سفت ۴ عدد
  • روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
  • نمک ، سرکه بالزامیک و آبلیمو به اندازه کافی

طرز تهیه سالاد یونانی

برای تهیه سالاد یونانی خوشمزه ابتدا خیار ها را می شوییم و روی تخته آشپزخانه به صورت حلقه حلقه خرد می کنیم می توانیم اگر احساس کردیم کمی حلقه ها بزرگ هستند خیار ها را ابتدا از وسط نصف کنیم و بعد برش بدهیم که شبیه نیم دایره می شوند.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store