خواص گوشت شترمرغ

Image for post
Image for post

گوشت شتر مرغ

آشنایی با شتر مرغ

جالب است بدانید پاهای بلند شتر مرغ به پرنده کمک می کند تا بتواند با سرعتی معادل ۷۰ کیلومتر در ساعت بدود که بالاترین سرعت زمینی در میان پرندگان می باشد. گوشت شتر مرغ دارای طبیعتی گرم است و داران آهن نیز می باشد.

گوشت شتر مرغ ماده پر فایده و مفیدی است و خواص بسیار زیادی دارد که همگی این خواص را نمی توان به طور کامل در یک مقاله گنجاند ، به همین جهت خلاصه ای از خواص گوشت شتر مرغ را برایتان جمع آوری کرده ایم. برای شناخت بیشتر مهم ترین خواص گوشت شتر مرغ در ادامه با پارسی دی همراه باشید.

خواص گوشت شتر مرغ

کاهش استرس و اضطراب

تقویت ورزشکاران

کاهش وزن و رژیم لاغری

درمان سستی و خواب رفتن اعضای بدن

پیشگیری از لخته شدن خون

کاهش فشار خون

کسانی که دچار فشار خون بالا هستند می توانند از امگا سه استفاده کنند. شترمرغ به عنوان یک منبع عالی از ویتامین های گروه ب مخصوصا ویتامین ب۶ و ب۱۲ به شمار می رود. ویتامین ب۶ موجود در این گوشت ده برابر گوشت گاو و مرغ است.

درمان کم خونی

مضرات گوشت شتر مرغ

منع مصرف گوشت شتر مرغ

منبع : parsiday.com/2888-goosht-shotor-morgh

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store