خواص و مضرات کنار

Image for post
Image for post

خواص و مضرات کنار

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات کنار را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص کنار و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

فواید و خاصیت های کنار

درمان شکستگی استخوان

پیشگیری از بی خوابی

کاهش قند خون

کاهش وزن و لاغری

مرطوب کننده پوست

خواص ضد سرطان

سم زدایی بدن

افزایش رشد مو

مناسب دوران بارداری

بهبود گوارش

عوارض و زیان های کنار

مشکلات گوارشی

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store