خواص و مضرات کدو سبز

Image for post
Image for post

خواص و مضرات کدو سبز

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات کدو سبز را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص کدو سبز و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

فواید و خاصیت های کدو سبز

بهبود گوارش

پیشگیری از نقرس

مناسب برای دیابت

کاهش فشار خون بالا

لاغری و کاهش وزن

کاهش کلسترول خون

سلامت قلب

تقویت استخوان و دندان

درمان آسم

سلامت چشم

عوارض و زیان های کدو سبز

سندروم روده تحریک پذیر

منبع : https://parsisara.com/kadoo-sabz-2816/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store