خواص و مضرات پای مرغ برای سلامتی

Image for post
Image for post

خواص و مضرات پای مرغ

خیلی از افراد پای مرغ را دور می ریزند و به آن علاقه ندارند اما باید توجه داشته باشید که پای مرغ بسیار مقوی می باشد و برای سلامت بدن مفید است. شما می توانید از پای مرغ در سوپ استفاده کنید چرا که بسیار خوشمزه می شود. پای مرغ برای خوش طعم کردن غذا موثر است.

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات پای مرغ را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص پای مرغ و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

فواید و خاصیت های پای مرغ

تقویت سیستم ایمنی

سلامت ناخن

پیشگیری از پوکی استخوان‌

رفع چین و چروک پوست

مناسب برای کودکان

کاهش استرس

سلامت و تقویت لثه‌

جوان سازی پوست

عوارض و زیان های پای مرغ

افزایش کلسترول

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store