خواص و مضرات روغن نارگیل

Image for post
Image for post

خواص و مضرات روغن نارگیل

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات روغن نارگیل را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص روغن نارگیل و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

فواید و خاصیت های روغن نارگیل

کاهش خطر آلزایمر

جوان سازی پوست صورت

مناسب برای دیابت

سلامت قلب

درمان ترک خوردگی لب

خواص ضد سرطان

درمان آکنه و جوش صورت

تقویت سیستم ایمنی بدن

درمان شپش سر

ضد آفتاب طبیعی

سم زدایی کبد

عوارض و زیان های روغن نارگیل

حساسیت و آلرژی

منبع : https://parsisara.com/roghan-nargil-2814/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store