خواص و مضرات تخمه هندوانه

Image for post
Image for post

خواص و مضرات تخمه هندوانه

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات تخمه هندوانه را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص تخمه هندوانه و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

فواید و خاصیت های تخم هندوانه

پیشگیری از پوکی استخوان

بهبود گوارش

لاغری و کاهش وزن

تقویت سیستم عصبی

مناسب برای باروری

کاهش کلسترول

مناسب دوران بارداری

کاهش فشار خون بالا

تقویت سیستم ایمنی

مناسب برای دیابت

تقویت حافظه

عوارض و زیان های تخم هندوانه

افزایش فشار خون

منبع : parsisara.com

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store