خواص و مضرات بالنگ

Image for post
Image for post

خواص و مضرات بالنگ

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات بالنگ را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص بالنگ و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

خاصیت ها و فواید بالنگ

تقویت سیستم ایمنی بدن

خوشبو کننده دهان

تسکین دهنده درد

خواص ضد التهاب

بهبود گوارش

درمان سرماخوردگی

سلامت قلب

درمان آرتریت

خواص ضد سرطان

کاهش فشار خون بالا

عوارض و زیان های بالنگ

حساسیت و آلرژی

منبع : https://parsisara.com/balang-2521/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store