خواص سیب زمینی

Image for post
Image for post

سیب زمینی یکی سبزیجات ریشه ای محبوب و پر مصرف درسراسر جهان است که خاصیت های درمانی زیادی نیز دارد، برای آشنایی بیشتر با خواص و مضرات سیب زمینی در ادامه با چی شی همراه باشید.

خاصیت های سیب زمینی

مفید برای التهاب مفاصل

لاغری و کاهش وزن

سلامت دستگاه گوارش

درمان ریزش مو

چاقی صورت

مفید برای بدنسازی

کربوهیدرات بالای موجود در سیب زمینی علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز برای تمرینات به افزایش حجم عضلات هم کمک می کند. البته باید در نظر داشته باشید که حتما از رژیم غذایی سالم زیر نظر مربی مجرب استفاده کنید زیرا مصرف زیاد سیب زمینی آبپز می تواند خطراتی برای بدن داشته باشد.

درمان زگیل

درمان اسهال

زیان های سیب زمینی

مصرف بیش از حد

منبع : خواص سیب زمینی

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store