Image for post
Image for post

جگر

جگر دارای مواد مغذی بسیاری می باشد که اهمیت زیادی برای سلامتی دارد ، مواد مغذی موجود در جگر شامل انواع ویتامین ها ، مواد معدنی و اسید فولیک می باشد. خیلی از افراد بر این باورند که جگر باعث تجمع سموم در بدن می شود.

جگر دارای ویتامین های مختلف و مواد معدنی متنوعی می باشد ، همچنین در جگر پروتئین زیادی وجود دارد که باعث می شود تا برای سلامتی مفید باشد. در جگر چربی های اشباع ، سدیم و کربوهیدرات نیز وجود دارد.

جگر باعث می شود تا سلول های قرمز زیادی در بدن ایجاد شود و برای سلامت عصبی مفید است. ویتامین آ موجود در جگر باعث می شود تا از قوه بینایی مراقبت شود. برای درمان انواع زخم ها می توان از جگر کمک گرفت.

جگر ماده پر فایده و مفیدی است و خواص بسیار زیادی دارد که همگی این خواص را نمی توان به طور کامل در یک مقاله گنجاند ، به همین جهت خلاصه ای از خواص جگر را برایتان جمع آوری کرده ایم. برای شناخت بیشتر مهم ترین خواص جگر در ادامه با پارسی دی همراه باشید.

خواص جگر

خواص جگر در بارداری

زنان برای دوران بارداری به مواد مغذی و کربوهیدرات نیازمند است. زنان در این دوران به کم خونی دچار می شوند ، جگر برای جلوگیری از کم خونی دوره بارداری موثر است.

خواص ضد سرطانی

درمان کم خونی

خواص جگر برای جنین

یک ماده غذایی انرژی زا

تقویت و سلامت مغز

خواص ضد ویروسی و باکتریایی

جگر دارای ویتامین آ فراوان می باشد که برای پیشگیری از بیماری های عفونی موثر است. همچنین ویتامین موجود در جگر با رادیکال های آزاد موجود در بدن مبارزه می کند.

پیشگیری از بیماری های چشمی

تقویت حافظه

مضرات جگر

خطر سکته فلبی

منبع : https://parsiday.com/1832-jegar/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store