خواص جوز هندی

Image for post
Image for post

خواص و مضرات جوز هندی

آشنایی با جوز هندی

جوز هندی ادویه پر فایده و مفیدی است و خواص بسیار زیادی دارد که همگی این خواص را نمی توان به طور کامل در یک مقاله گنجاند ، به همین جهت خلاصه ای از خواص جوز هندی را برایتان جمع آوری کرده ایم. برای شناخت بیشتر مهم ترین خواص جوز هندی در ادامه با پارسی دی همراه باشید.

خواص جوز هندی

تقویت سیستم قلبی عروقی

سلامت بدن

خواب راحت و آرام

شفاف سازس پوست صورت

تقویت بدن

تقویت سیستم ایمنی بدن

درمان جوش و آکنه

تقویت گردش خون

روشن کردن پوست

جلوگیری از ابتلا به آلزایمر

درمان افسردگی

سلامت دستگاه گوارش

درمان سرفه و سرماخوردگی

تقویت قوای جنسی

سلامت دهان و دندان

سم زدایی کبد

بهبود دندان درد

مراقبت از مغز

درمان سوء هاضمه

جلوگیری از حالت تهوع

کاهش درد تورم

مضرات جوز هندی

زیاده روی ممنوع

منبع : parsiday.com/3373-joz-hendi

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store