افطاری خوشمزه و لذیذ با بادمجان

Image for post
Image for post

حلیم بادمجان یکی از غذاهای سنتی و خوشمزه ایرانی است که با روش های متفاوتی طبخ می شود، برای مشاهده این آموزش آشپزی سنتی در ادامه با چی شی همراه باشید.

مواد لازم برای ۴ نفر

گوشت سردست ۳۰۰ گرم

برنج ۱۰۰ گرم

عدس ۵۰ گرم

سیر ۴ حبه

پیاز ۳ عدد متوسط

کشک ۱۰۰ گرم

نعناع خشک ۲ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

روغن و زردچوبه به اندازه کافی

دستور پخت حلیم بادمجان

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم

منبع : https://chishi.ir/1140-halim-bademjan/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store